Over Rivier

Wij brengen mobiliteit samen.

Efficiënt
Dynamisch
Duurzaam

Wat wij doen? Mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders aan elkaar koppelen via een technisch B2B-platform. Zo maken we het voor reizigers zo makkelijk mogelijk om hun reis precies op maat te plannen, boeken en betalen.

Maar onze missie gaat verder dan dat. Wij bieden een slim antwoord op de toenemende drukte in Nederland. Zorgen voor betere benutting van bestaande vervoersmogelijkheden en infrastructuur. Maken duurzaam reizen nóg aantrekkelijker. 

Wij zijn Rivier

Rivier is er voor mobiliteitsaanbieders & MaaS-aanbieders

Aanbieders van mobiliteitsdiensten kunnen via Rivier eenvoudig hun reismogelijkheden aanbieden aan een breder publiek.

MaaS-aanbieders kunnen via Rivier in één keer verschillende mobiliteitsaanbieders, bijvoorbeeld deelauto’s & -scooters, fietsen en openbaar vervoer, toevoegen aan hun app. Dat bespaart tijd en middelen, omdat het niet meer nodig is om elke mobiliteitsaanbieder één op één aan te sluiten op de app.

Overzicht hoe Rivier als platform werkt en mobiliteitsdiensten koppelt aan apps

Onafhankelijk, neutraal & transparant

Bij Rivier houden we de dingen graag transparant. Ons platform staat open voor alle partijen die aan onze minimumvereisten voldoen.  Zij kunnen zich op een laagdrempelige manier aansluiten bij het platform dankzij onze neutrale algoritmes. Rivier innoveert en faciliteert bij het koppelen van mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders. Daarbij nemen we een onpartijdige, objectieve rol in.

Het platform hoeft geen winst uit te keren aan de aandeelhouders. Wél moeten we kostendekkend zijn. We verdelen de gebruikskosten tussen de aangesloten MaaS-providers op basis van afnamehoeveelheid. Aansluitkosten brengen we op kostprijsbasis in rekening. En de winst? Die investeren we in de doorontwikkeling van het platform zodat we Rivier nóg beter kunnen maken. Zo geven we vorm aan de toekomst van Mobility as a Service.

De initiatiefnemers werken samen in een aparte entiteit om de privacy van alle betrokkenen en aangesloten partijen te waarborgen.
Rivier - ecosysteem MaaS - Image by rawpixel.com on Freepik

Samenwerking en ecosysteem

Oftewel: wie heeft welke rol binnen Rivier?

Mobiliteitsaanbieders

Kunnen hun vervoerdiensten beschikbaar stellen aan het platform, zodat de consument daar via de app van een MaaS-provider gebruik van kan maken.

MaaS-aanbieders

Bieden consumenten de mogelijkheid om via een app of reisplanner een reis met verschillende vervoermiddelen te plannen, te boeken en te betalen. Een MaaS-aanbieder kan tegelijkertijd ook een rol als mobiliteitsaanbieder vervullen.

Eindgebruikers

Kunnen gebruikmaken van de apps van MaaS-providers om zo een op maat gesneden aanbod van reisproducten van verschillende mobiliteitsaanbieders in één keer te plannen, boeken en betalen.

Rivier

Verzorgt de operatie van het platform, sluit nieuwe partijen aan en stuurt de verdere doorontwikkeling.

Siemens Mobility

Bouwt en beheert het platform voor Rivier dat het technisch mogelijk maakt om een op maat gemaakte reis met verschillende vervoermiddelen te plannen, boeken én betalen. Siemens stelt API’s ter beschikking aan MaaS-providers waarin de verschillende functionaliteiten gebundeld of los van elkaar kunnen worden afgenomen.

Win een Golden Ticket

O

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

N

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

N

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

E

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

C

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

T

Hoera, je hebt een letter gevonden!