Mobility as a Service

Alles wat je moet weten over MaaS.

Rivier geeft de toekomst van Mobility as a Service vorm. Klinkt goed, maar wat betekent dat nu precies? Wat kan je eigenlijk met MaaS, en waarom is het zo belangrijk? Rivier zet de meest gestelde vragen over Mobility as a Service (MaaS) op een rijtje.

Mobility as a Service (MaaS): wat is het?

Mobility as a Service, kortweg MaaS, maakt het mogelijk een reis van deur tot deur geheel op maat te plannen, boeken én betalen. Klinkt simpel, maar daar komt nogal wat bij kijken. Zo kan dezelfde reis van A naar B er voor verschillende mensen anders uitzien. De één pakt een deelfiets en de trein, iemand anders parkeert de eigen auto bij een laadpaal aan de rand van de stad en gaat het laatste stuk verder met een deelscooter of tram.

Met MaaS-oplossingen krijgt de reiziger inzicht in de verschillende mogelijkheden om van A naar B te komen. De ideale reis is vervolgens in één klik te boeken en te betalen. Het gemak van de reiziger staat centraal. Bovendien gaat MaaS verder dan enkel vervoersopties aanbieden. Het kijkt naar allerlei vormen van mobiliteit, zoals parkeerplekken en laadpalen.

Dat vraagt om het samenbrengen van enorme hoeveelheden data (vervoersmogelijkheden, beschikbaarheid, routes, storingen, dienstregelingen, prijs etc.) om dit vervolgens uiterst gebruiksvriendelijk te presenteren in een reizigersapp.

Wat zijn de voordelen van Mobility as a Service (MaaS)?

Bij MaaS draait het niet langer om het bezit van vervoersmiddelen, maar om het gebruik ervan. Dat betekent in de praktijk dat niet iedereen meer zelf een auto, scooter of (bak)fiets hoeft te hebben, maar gebruik kan maken van mobiliteitsopties die er al zijn. Daarnaast kan met MaaS-oplossingen de CO2-uitstoot worden verminderd, doordat mensen eerder een ‘groenere’ reisoptie kiezen.

Dat maakt Mobility as a Service tot een snel, schoon en goedkoop alternatief voor eigen vervoer.

Ooit geprobeerd een parkeerplek te bemachtigen in een drukke binnenstad? Kan je dag na dag aansluiten in de file? Kom je het station bijna niet binnen door de wirwar aan fietsen? De druk op de binnensteden is enorm. De verschuiving van bezit naar gebruik geeft -letterlijk- lucht, ruimte én scheelt kosten.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen Mobility as a Service (Maas)?

MaaS richt zich met name op de zogenaamde first en last mile. Dat eerste en/of laatste stukje van de reis vormt nu vaak nog het struikelblok om volledig gebruik te maken van deelmobiliteit en/of openbaar vervoer. De verbinding met een treinstation is net niet optimaal of het is te ver om het laatste stuk te lopen.

Daardoor kiezen mensen toch weer voor de auto, met alle nadelen van dien. En dat, terwijl maar liefst 64% van de Nederlanders bereid is zijn reisgedrag te heroverwegen zodra er een goed alternatief is. Eén van de belangrijkste voorwaarden om Mobility as a Service te laten slagen is dus om dit knelpunt goed aan te pakken.

Vooral steden zijn druk bezig om Mobility as a Service uit te rollen. Daar zijn meer mensen, meer vervoermiddelen en ook meer uitdagingen (denk aan eerder genoemde drukte, maar ook aan zaken als luchtverontreiniging, beperkte ruimte en de wens om binnensteden te vergroenen) waardoor de noodzaak van MaaS daar evident is. Op de langere termijn moet Mobility as a Service een volwaardig alternatief voor privé-vervoer door het gehele land worden.

Wat is de rol van Rivier binnen Mobility as a Service (MaaS)?

Rivier is een technisch B2B-platform dat mobiliteitsaanbieders en MaaS-aanbieders aan elkaar koppelt. Zie ons als een stekkerdoos: door in te pluggen op ons platform beschik je als MaaS-provider in één keer over een scala aan mobiliteitsopties die kunnen worden toegevoegd aan je app.

Aanbieders van mobiliteitsdiensten kunnen via het platform van Rivier eenvoudig hun reismogelijkheden aanbieden aan een breder publiek.

Het is dus niet meer nodig om elke interessante partij één voor één aan te sluiten in jouw technische omgeving. Het team van Rivier en onze technisch partner Siemens/Hacon regelt dit voor je via ons technisch platform. Dat bespaart iedereen tijd en middelen. Het Rivier-platform is modulair opgebouwd. Je gebruikt dus alleen de modules die je nodig hebt.

Overzicht hoe Rivier als platform werkt en mobiliteitsdiensten koppelt aan apps - Mobility as a Service (MaaS)

Wat merkt de reiziger van Mobility as a Service (MaaS)?

Uiteindelijk is het de reiziger die profiteert van Mobility as a Service. Je kunt snel ter plekke komen op een manier die op dat moment bij jou en je budget past. Meer variatie, meer flexibiliteit. Het plannen, boeken, gebruiken en betalen van verschillende mobiliteitsopties regel je simpel vanuit één en dezelfde app.

Daarnaast zal Mobility as a Service ook het (stedelijk) landschap veranderen. Er komt minder druk op binnensteden. Files en parkeerproblemen nemen af omdat er dankzij MaaS voldoende snelle en goedkope alternatieve vervoersmogelijkheden zijn. Concreet: minder auto’s en minder uitstoot. Daarvoor in de plaats: meer groen en een duurzame bijdrage aan een fijnere, veiligere leefomgeving.

Dat maakt binnensteden direct een stuk aangenamer. Nederland telt nu naar schatting zo’n 15 miljoen parkeerplekken. En dat terwijl we met elkaar ‘slechts’ 8,3 miljoen auto’s hebben. Die staan bovendien meer dan 90% van de tijd stil. Kortom: iets wat je relatief weinig gebruikt legt een enorme druk op de beschikbare ruimte. Stel je voor dat je door de verschuiving van bezit naar gebruik het aantal parkeerplekken met 10% kunt terugdringen en die vrijgekomen ruimte gebruikt voor een andere, groenere invulling. Hoe zou jouw leefomgeving er dan uitzien?

Nog een fijne bijkomstigheid: wanneer de auto niet meer standaard voor de deur staat, kiezen mensen makkelijker voor duurzamere vormen van transport.

Wat wordt bedoeld met het Mobility as a Service (MaaS) ecosysteem?

Het MaaS-ecosysteem is de overkoepelende term voor alle partijen die bij Mobility as a Service betrokken zijn en/of er een bepaald belang in hebben:

 • De MaaS-aanbieder
 • De reiziger/klant – zowel de individuele reiziger als een bedrijf dat MaaS als B2B-oplossing inzet
 • Mobiliteitsaanbieders
 • Data-aanbieders
 • Bedrijven die de technische backend verzorgen
 • Betalings- & ticketingoplossingen
 • Routeplanners
 • ICT Infrastructuur
 • Verzekeringen
 • Overheden
 • Investeerders
 • Onderzoekers, denktanks & universiteiten
 • Vakbonden
 • Media & marketingbedrijven

Soms kan één en dezelfde partij meerdere rollen innemen binnen het MaaS-ecosysteem. Samen willen partijen uit dit ecosysteem MaaS in Nederland verder brengen. Rivier organiseert dan ook jaarlijks een symposium waarbij alle betrokken partijen worden uitgenodigd om samen te werken aan belangrijke vraagstukken, te netwerken en kansen te identificeren.

Wat is de toekomst van Mobility as a Service (Maas)?

Zowel in de publieke als private sector wordt MaaS als belangrijke ontwikkeling gezien. Dit zowel op Europees niveau als in Nederland.

In de wereld van MaaS wordt vaak gesproken over ‘integratie’ om aan te geven in hoeverre Mobility as a Service zich op een bepaalde plek heeft ontwikkeld en wat de bijkomende effecten zijn. De eerste twee niveaus van integratie omvatten het samenbrengen van verschillende soorten informatie (kosten, routes en tijden) en het koppelen van zoeken, boeken, gebruiken en betalen van op zichzelf staande verplaatsingen.

Veel bedrijven en overheden willen bijdragen aan (en meeliften op) het succes van Mobility as a Service en ontplooien MaaS-initiatieven. De meeste initiatieven gaan echter niet verder dan niveau 2 (de integratie van het zoeken, boeken en betalen van verplaatsingen). Op dit moment bevindt het leeuwendeel van de apps en platforms zich op dit niveau.

Richting de toekomst streven Rivier en haar partners naar een nog hoger niveau van integratie. Deur-tot-deur reizen kunnen dan worden afgelegd met abonnementen en reisbundels (niveau 3). Daarmee biedt MaaS een volwaardig alternatief voor alle dagelijkse mobiliteit met privé-vervoer.

Maar de ambities van Rivier reiken verder dan alternative vervoersopties, mobiliteitsbundels en -abonnementen. Wij geloven dat Mobility as a Service de samenleving meer te bieden heeft dan drempelloos reizen van A naar B. We werken toe naar niveau 4, de integratie van maatschappelijke doelen. Hierbij zetten we met onze MaaS-providers en mobiliteitsaanbieders de vraag naar en het aanbod van mobiliteit strategisch in om de wereld om ons heen leefbaarder te maken én te houden voor toekomstige generaties. Minder privé-bezit, groenere steden en een duurzame leefomgeving: een realistisch toekomstbeeld wanneer we bestaande vervoermiddelen en infrastructuur slimmer benutten. Rivier helpt dat mede mogelijk te maken.

Win een Golden Ticket

O

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

N

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

N

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

E

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

C

Hoera, je hebt een letter gevonden!

Win een Golden Ticket

T

Hoera, je hebt een letter gevonden!